Nabídka služeb 

Našim klientům poskytujeme bezplatné poradenství v následujících oblastech:

 

1. Katastrální zápisy (ověření vlastnictví, správnosti a aktuálnosti zápisů vyplývajích z katastru nemovitostí, situace nemovitosti z urbanistického hlediska)

 

2. Právní asistence (zajištění veškeré smluvní dokumentace k transakci – prodej, nájem, dědictví, aukce a darovací smlouvy)

 

3. Zajištění financování (návrh možností financování a analýza nejvhodnějšího řešení podle Vašich potřeb)

 

4. Pojišťovnictví (pojištění nemovitosti proti mnoha typům rizik – požár, krádež, přírodní katastrofy a pojištění dluhu pro případ úmrtí, trvalé či dočasné invalidity a ztráty pracovního místa) 

Ke každému klientovi máme aktivní osobitý přístup.